Renovera taket?

Nu för tiden så ser man fler och fler som installera solfångare och solpaneler och dessa fungerar verkligen effektivt när solen är framme. Men man ser också att dessa tak kan bekläd med gräs för att isolera bättre och genom detta också få det som annars kanske inte lyckas uppnås, nämligen att en takrenovering i Stockholm kan gå tillväga på ett ekologiskt sätt. Ja, det är fantastiskt vad man kan åstadkomma med hjälp av renoveringarna och jag anser hela tiden att man bör anstränga sig för att få till det som annars inte kan lyckas och lösas. Visst är det en bra ide för alla inblandade?